Türkiye nüfusunun 15,3’ünü genç nüfus oluşturdu

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2021 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 289 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun 15,3’ünü oluşturdu. Genç nüfusun 51,3’ünü erkek nüfus, 48,7’sini ise kadın nüfus oluşturdu.
Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2025 yılında 14,3, 2030 yılında 14,0, 2040 yılında 13,4, 2060 yılında 11,8 ve 2080 yılında 11,1’e düşeceği öngörüldü.
Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 1935-2080
Kaynak: TÜİK, Genel Nüfus Sayımları, 1935-1990
TÜİK, Nüfus Tahminleri, 2000
TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2007-2021
TÜİK, 2018 Nüfus Projeksiyonları, 2025-2080
Türkiye’nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü
Türkiye’nin genç nüfus oranının 15,3 ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında genç nüfus ortalaması 10,6 oldu. AB üye ülkeleri arasında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla 12,6 ile İrlanda, 12,3 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Danimarka olduğu, en düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla 9,0 ile Bulgaristan ve Çekya, 9,2 ile Letonya olduğu görüldü.
Genç nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2021
Kaynak: Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) Veri Tabanı, 2021
TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2021
Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il 22,8 ile Hakkari oldu
ADNKS sonuçlarına göre 2021 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, 22,8 ile Hakkari oldu. Bu ili 22,1 ile Şırnak ve 21,8 ile Siirt izledi.
Genç nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2021
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2021
Genç nüfus oranının en düşük olduğu il 12,3 ile Muğla oldu. Muğla ilini 12,7 ile Tunceli ve Balıkesir illeri izledi.
İllere göre genç nüfus oranı, 2021
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2021
Genç nüfusun 31,1’inin 20-22 yaş grubunda yer aldığı görüldü
Genç nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde; 2021 yılında genç nüfusun 29,0’unun 15-17 yaş grubunda, 19,0’unun 18-19 yaş grubunda, 31,1’inin 20-22 ve 20,9’unun ise 23-24 yaş grubunda yer aldığı görüldü.
Yaş grubuna göre genç nüfus oranı, 2021
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2021
Evli olan genç kadınların oranı, evli olan genç erkeklerin oranının yaklaşık 4 katı oldu
Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Genç erkek nüfusun 2021 yılında 96,2’sinin hiç evlenmemiş, 3,8’inin resmi nikahla evli, 0,1’inin boşanmış olduğu görülürken genç kadın nüfusun 84,9’unun hiç evlenmemiş, 14,7’sinin resmi nikahla evli, 0,4’ünün ise boşanmış olduğu görüldü.
Kadınlarda yükseköğretimde net okullaşma oranı 48,5 oldu
Türkiye’de 2019/’20 öğretim yılında 43,4 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2020/’21 öğretim yılında 44,4’e yükseldi. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde bu oran 40,6’dan 40,5’e düşerken kadınlarda 46,3’ten 48,5’e yükseldi.
Eğitim seviyesi ve cinsiyete göre net okullaşma oranı, 2020/’21
Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim, 2020/’21
Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 24,7 oldu
Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerde işgücüne katılma oranı, 2020 yılında 39,1 iken 2021 yılında 41,7 oldu. Genç erkeklerde işgücüne katılma oranı 2020 yılında 50,1 iken 2021 yılında 53,1, genç kadınlarda ise bu oran 2020 yılında 27,5 iken 2021 yılında 29,7 oldu.
Gençlerde işsizlik oranı, 2020 yılında 25,3 iken 2021 yılında 22,6 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2020 yılında 22,6 iken 2021 yılında 19,4, genç kadınlarda ise bu oran 2020 yılında 30,3 iken 2021 yılında 28,7 oldu.
Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2020 yılında 28,3 iken 2021 yılında 24,7 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2020 yılında 21,2 iken 2021 yılında 17,5, genç kadınlarda ise bu oran 2020 yılında 35,7 iken 2021 yılında 32,4 oldu.
Cinsiyete göre kurumsal olmayan genç nüfusun işgücü durumu, 2021
Kaynak: TÜİK, İşgücü İstatistikleri, 2021
İstihdamdaki gençlerin 51,0’i hizmet sektöründe yer aldı
Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre genç nüfusun istihdam oranı, 2020 yılında 29,2 iken 2021 yılında 32,2’ye yükseldi. Genç erkeklerde istihdam oranı 2020 yılında 38,8 iken 2021 yılında 42,8, genç kadınlarda bu oran 2020 yılında 19,2 iken 2021 yılında 21,2 oldu.
Genç nüfusun istihdamı sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2021 yılında 18,2’sinin tarım sektöründe, 30,8’inin sanayi sektöründe, 51,0’inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. İstihdam edilen genç erkeklerin 16,8’inin tarım sektöründe, 35,4’ünün sanayi sektöründe, 47,7’sinin hizmet sektöründe yer aldığı görülürken genç kadınların 21,0’inin tarım, 21,0’inin sanayi, 58,0’inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.
Eğitime devam etmek istemesine rağmen eğitimini yarıda bırakan gençlerin oranı 7,6 oldu
Türkiye Aile Yapısı Araştırması 2021 sonuçlarına göre 15-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde eğitimine devam etmek istemesine rağmen (üniversite dahil) eğitimini yarıda bırakan gençlerin oranı 7,6 oldu. Genç erkeklerde bu oran 8,0 iken genç kadınlarda ise 7,1 oldu.
Eğitimini yarıda bırakan gençlerin eğitimini yarıda bırakma nedenleri incelendiğinde ilk sırayı 48,1 ile ekonomik nedenler alırken, bunu 23,6 ile eğitimdeki başarısızlık ve 10,8 ile ailenin izin vermemesi takip etti.
Cinsiyete göre eğitimini yarıda bırakan gençlerin eğitimini yarıda bırakma nedenleri, 2021
Kaynak: TÜİK, Türkiye Aile Yapısı Araştırması, 2021
Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten gençlerin oranı 83,5 oldu
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin genel sağlık durumlarından memnuniyet oranı 2020 yılında 67,5 iken 2021 yılında 69,3 oldu. Genç nüfusun genel sağlık durumundan memnuniyet oranı ise 2020 yılında 84,6 iken 2021 yılında 83,5’e düştü. Bu oran 2021 yılında genç erkeklerde 85,9, genç kadınlarda ise 81,0 oldu.
Cinsiyete göre genç nüfusun genel sağlık durumundan memnuniyet düzeyi, 2020, 2021
Kaynak: TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2020, 2021
Gençlerin 44,5’i mutlu olduğunu belirtti
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2020 yılında 47,2 iken 2021 yılında 44,5 oldu. Mutluluk oranı, 2021 yılında genç erkeklerde 38,2, genç kadınlarda ise 51,0 olarak gerçekleşti.
Gençlerin genel mutluluk düzeyi, 2020, 2021
Kaynak: TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2020, 2021
Gençlerin mutluluk kaynağı olarak sağlık, ilk sırada yer aldı
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında 45,1 ile sağlık, ilk sırada yer aldı. Bunu, 22,9 ile başarı, 16,9 ile sevgi izledi. Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde 43,0 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu 24,8 ile başarı ve 13,5 ile para takip etti. Genç kadınlarda ise 47,4 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu 21,2 ile sevgi ve 21,0 ile başarı takip etti.
Cinsiyete göre gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler, 2021
Kaynak: TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2021
Grafikteki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
Gençlerin 76,0’sı işinden memnun olduğunu belirtti
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında, gençlerin 76,0’sı çalıştığı işinden memnun olduğunu, 42,3’ü elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı 77,7, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı 43,1 olurken genç kadınlarda ise bu oranlar 72,6 ve 40,7 olarak gerçekleşti.
Gençlerin 59,2’si almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında, gençlerin 59,2’si şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti. Bu oran genç erkeklerde 56,3 iken genç kadınlarda 62,3 oldu.
İnternet kullanan gençlerin oranı 97,1 oldu
Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre İnternet kullanım oranı, 16-24 yaş grubundaki genç nüfusta 2020 yılında 93,0 iken 2021 yılında 97,1 oldu. İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde 2020 yılında 95,0 iken 2021 yılında 98,4, genç kadınlarda ise 2020 yılında 91,0 iken 2021 yılında 95,6 oldu.
Cinsiyete göre gençlerin İnternet kullanım oranı, 2013-2021

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Türkiye'nin en hızlı ve kolay okunan internet magazin medya haber gazetesi "gazetemag.com" da günün en güncel haberlerini, aynı zamanda arşivimizi takip edebilir, okuyabilir ve sosyal medyada paylaşabilirsiniz...
YORUM
GazeteMAG Arşiv Haberler

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.TAMAMDetaylı bilgi için tıklayınız.