Oyuncular Sendikası grev kararı aldı

Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız! 12-13 Ekim günleri grevdeyiz!
Oyuncular Sendikası, DİSK,KESK, TMMOB,TTB’nin birlikte aldıkları 12-13 Ekim tarihlerindeki genel grev kararını desteklemektedir. Ölen, yaralanan arkadaşlarımızı anmak, terörü protesto etmek için biz de grevdeyiz.

Üyelerimizin, meslektaşlarımızın, alanımızda kurulu sendikaların, meslek birliklerimizin ve kamuoyunun bilgisine!

OYUNCULAR SENDİKASI

GazeteMAG Arşiv Haberler