İŞTE! Burcunuza göre hayatınızın amacı

Hayat gayenizi belirlediniz mi? Astrolojinin de bu konuda size söyleyecekleri var…

Koç Burcu

Koç dünyaya savaşçılık, canlılık ve hayatta kalma güdüsü ile silahlanmış olarak gelir. Her türlü yıldırmaya, pürüze ve kuşkuya rağmen istek ve iradenin üstün gelebilmesi yeteneğini temsil eder. Dürüstlük, heveslilik, bağımsızlık ve cesaret Koç’un kaynaklarıdır. Boş teorilere kafa yormayan gereksiz duygusal inceliklerle vakit harcamayan dışa dönük bir idealisttir. Gelişimsel hedefleri; yenilikler ortaya koymak, ilerlemeyi öncülük etmeyi sağlayacak değişimi üretmektir. Stratejisi hemen eyleme geçmektir. Koç tecrübesi yaşayan kişinin sürekli hissettiği “şu an” düşüncesidir. Geçmişe dair bir kaygı taşımaz. Geleceğin neler getireceği ile ilgilenmez çünkü gelecek henüz yoktur…

Ürettiği çok sayıda düşünceyi uygulamakta gösterdiği isteklilik Koç’un sabırsızlığını ortaya çıkartır. Bu sabırsızlık Koç’un gölgesini oluşturur. Hevesini kaybettiği anda yeni bir projeye yönelir. Ancak ateş ettikten sonra nişan alma eğilimi nedeniyle girişimlerini ve projelerini sonuçlandırma olasılığı düşük olur. Kaynağı olan cesaret ve mücadeleyi yaşamdaki amacını gerçekleştirmek için kullanamazsa ateşliliğini ilgisiz bir hedefe yöneltip işe yaramaz hale gelebilir. Öğrenmesi gereken; doyum için sabretmek, hiçbir çıkar gözetmeden yaratmak ve gelişimine yardımcı gerilimlerden kaçmamaktır!

Boğa Burcu

Huzuru bulmak ve onu korumak, Boğa’nın hedefi budur. Dinginlik. Sınırsız bir karmaşıklık içinde yine de sade olmak. Kavranamayacak kadar derinliğe sahip olmak ancak bunun üzerinde konuşmaya ihtiyaç duymamak. Karmaşıklıktan kuşku duymak Boğa’nın kaynağıdır. İçgüdüsel bir şekilde kendi sessizliği ve sadeliğini bulabileceği ortamları arar. Sabit bir iş, güven veren ilişkiler ağ, sonsuz bir pratiklikle kozasını örer. Doğal olarak denge, güvenlik ve huzur sunan herhangi bir şeye ilgi duyar. Boğa’nın stratejisi sonsuz sadeleştirmedir. Varoluşa ait melodramlar yoktur. Sadece hayatın özüyle; sağlık, gerçek aşk ve sessizlikle başbaşa kalana kadar ve buna sevgiyle karışık saygı duygusuyla yaklaşana kadar yaşamın yavaş yavaş azalması vardır. Boğa’nın gölgesi iç huzuru dışsal güvenceyle karıştırmaktır.

Gerçekte içsel güvenceden doğan huzuru aramasına rağmen bunun dış dünyada yansıması olan para, varlıklar ve insanlar arası deneyimsel dengeyi saplantı haline getirebilir. Bu yüzden inatçı, materyalist günlük düzenini bozma korkusuyla kendisini sıkıntıdan patlatan biri haline getirebilir. Güvence zihinsel düzeyde de bir hareketsizliğe dönüşebilir. İnatçılığı ve irade gücü gibi kaynaklar gölge olarak esnek olmamayı deneyimlere dar kalıplar içinde hayal gücünden yoksun tepkiler vermeyi doğurur. Öğrenmesi gereken; harekete ve değişime gönüllü olmak gelişim için esnek olabilmektir.

İkizler Burcu

Hayret duygusuna erişmek, İkizler’in hedefi budur. İkizler algılamak ve kendisini gözlemle tıka basa doldurmak için doğmuştur. Her zaman hareket halinde bulunmalıdır. Uyanık bir akıl İkizler’in temelidir. Merak, yerinde duramamak bunlar İkizler’in kaynaklarıdır. Fiziksel canlılığı akılda da sürer bu da ona bir başka kaynak sağlar; öğrenme anlama yeteneği gibi. Bu hızlı zihinsel faaliyetler yargı ve mantık gücüne sahip olmaya yönelik değildir. Ham algılamaya yöneliktir. Düşünmek değil görmek önemlidir. Sadece dünyaya şahit olmak ister. İkizler’in ana stratejisi deneyimdir. Aynı anda birden fazla hayat yaşamak onu tembellikten uzak tutar. Diğer insanların deneyimlerinden öğrenmek için dinler.

Açık fikirli ve şaşırmaya gönüllüdür. Bilgiyi toplar bağlantılar kurar ve yayar. İkizler’in sürecinin aşırı hızlanması onun gölgesidir. Bu süreç yüzeysellikle sonuçlanabilir. Tatsız gerçeklerle yüzyüze gelmeye zorlanırsa bilgiyi yeniden yapılandırabilir. Ayrıca fazla yayılma dağılma, sinirlilik ve her şeyin sürekli krize dönüştüğü anlamsız heyecanlı ve kararsız yaşam tarzı da söz konusudur. Aşırı yorgunluk, derinlikten yoksunluk ve nihayet duygusal tükenme yaşayabilir. Öğrenmesi gereken; durup biraz nefes almak, sırf “akıl bilgisi” ile yetinmeden gönülden bir katılımda bulunmaktır.

Yengeç Burcu

Kusursuz duyarlılık, Yengeç’in hedefi budur. Her ayrıntıyı hissetmek, hayatın uyumsuzluğunu görmek her şeye rağmen yaşamın sunduğu her şeyi sevmek kabullenmek ve ona güvenmek, tüm bunlar Yengeç’in konularıdır. Duyguların lisanını çok akıcı bir şekilde konuşması iç dünyasının zenginliği Yengeç’in kaynaklarıdır. Yengeç’te subjektiflik ve duygusal yoğunluk sonuna kadar açıktır. Stratejisi, korunmaktır. Yengeç kabuğunda saklanıp veya içine kapanıp güç toplayarak bu iç süreçlerini korumak zorundadır. Şefkat ve ilgi Yengeç’in kendini koruma güdüsünden daha güçlü özellikleridir. Anaçlık, koruyucu olmak, yardımcı olmak sevginin güvenli bir çeşididir.

Radikal, kendini koruma, sevgi önceleri iyidir ama bir süre sonra Yengeç’in cesaretini toplayarak kabuğundan çıkması, başka bir deyişle gerçekten sevme cesaretini bulması gerekir. Böyle olduğunda aktif olarak dünyayla bütünleşir. Kendi ruhunun sisli diyarlarını araştırmak için kullanması gereken incelikli bakım sürecini iyileştirici, yardımcı ve rahatlatıcı rollerini dünyaya aktarır. Anaçlık Yengeç’in en yüksek ifade biçimi, aynı zamanda gölgesidir. İlişkide olduğu insanlardaki hassasiyeti ve kederi kendine çekerek onların kendilerini güvende hissetmelerini sağlar. Üstlendiği annelik rolünün sonucunda kendisini, gereksinimlerini ve fırtınalı iç dünyasını affedicilik ve anlayışlılık perdesi ile örtebilir. Diğer yandan güvenlik için geliştirdiği savunmalar gelişiminin önünü keser. Öğrenmesi gereken; kabuğundan sıyrılmak, açılabilmek güvenmek ve sevgi için riske girmektir.

Aslan Burcu

Kendini ifade etmek, Aslan’ın hedefi budur. İçsel durumunun dışsal sembollerini yaratmak. Sıcak, özgüvenli ve kendini ifade eden bir tarzda dünyaya ait olduğunu hissetmek Aslan’ın konularıdır. Yaratıcılık, tiyatrosallık, yaşam şevki; sevgi ve beğeni toplayan bir performansın tüm unsurları Aslan’ın kaynaklarını oluşturur. Bütün geleneksel yaratıcılık alanları Aslan’ın içsel dünyasını dışarı çıkarma kanallarıdır. Oyunculuk, dans, hikaye anlatma, övgü, alışveriş hepsi de Aslan’ın patikasında bulunur. Aslan dolaysız bir yaratıcı kulvar seçtiğinde daha iyi parlar. Sahnede olmak dikkat çekmek için güçlü bir istek söz konusudur.

Stratejisi içtenlik ve risk alabilmektir. Kendisini bu stratejilere göre ortaya koyar. Hayat bize daha dostça ve zevkli gelir. Bu Aslan’ın gelişimidir. Aslan’ın gölgesi riski göze alıp kendini ortaya koyduğunda ve alkışlanmadığında ortaya çıkar. Bu durumda Aslan içine kapanır ve bir daha asla riske girmez. İnsanların onayını alma arzusuyla kendisine ters düşse de “insanları memnun etme” ve gösteri krizine kapılabilir. İçine kapanma genellikle kibire ve egomaniye yol açar. İkinci durumda ise gösteri hiçbir amaca hizmet etmeyen bir patırtıya dönüşür. Duygusal ilişkilerinde gururu onu basit bir şekilde sevgiyi istemekten alıkoyabilir. Arzuladığı ilgi ve onayı görmezse kalbi kadar gururu da yaralanır. Öğrenmesi gereken; kendi iç süreçleriyle ilgili somut kanıtları, dürüst, yaratıcı, hesapsız bir şekilde ortaya koymak. Onaylanmaktan bağımsız güven duygusunu geliştirmektir.

Başak Burcu

Kusursuzluk, Başak’ın hedefi budur. Kendi potansiyellerinin en üst en arıtılmış düzeyine çıkmaktır. Hangi doruğa ulaşırsa ulaşsın hedefi daha yukarıdır. Saflık, doyum, anlam içerme, zor işler ve ulaşılması zor hedefler Başak’ın konularıdır. Başak’ın ana kaynağı kişisel dönüşüme duyduğu açlık ve mükemmellik duygusudur. Gerçeklerle ilgili kılı kırk yaran vicdanlı bir dürüstlüğü vardır. Mükemmel ile gerçek arasındaki gerilim Başak’ın büyümesini hızlandırır, yönlendirir ve onu değişime zorlar. Asla halinden memnun, kayıtsız değildir. Repertuarında tembellik yer almaz. Kişisel önemini abartmaya karşı kendini sigortalamış olması onu mütevazi yapar. Stratejisi hizmettir.

Başak kendisine içsel olarak bakar, parlatılabilecek özelliklerini bulur ve pragmatik gerçekçiliğiyle yollar bularak bunları dünyaya sunar. Özen dikkat ve sabır gerektiren işler, sorumluluk duygusu, insanlara hizmet, Başak’a çok doğal gelir. Gölgesi, kaynağı olan kusursuzluk anlayışının çarpıtılmasıyla ortaya çıkan sakatlayıcı ve yok edici öz eleştiridir. Bunu dış dünyaya eleştiricilik, alaycılık ve çevresindeki herhangi bir şeye olumsuz bakarak yansıtabilir. Öğrenmesi gereken; kendisini affetmektir. Kendisini yargılama kapasitesini, kendisini olduğu gibi kabullenerek törpülemelidir. Aksi taktirde sıkıcı bir şüphe ve kendini kısıtlama çizgisine gider. İçsel bir eksikliğini, özverili davranarak saklama duygusundan kurtulmalıdır. Detaylarda kaybolmadan bütünü görebilmesi için gerekli ile gereksizi ayırmasını öğrenmesi şarttır.

Terazi Burcu

Uyum, Terazi’nin hedefi budur. Her sağlıklı Terazi davranışının altında bilinçli veya bilinçsiz sakinleşmek amacı yatar. Gerilimi atmak, ortayı bulmak sinirleri yatıştırmak için Terazi adım adım hedefe doğru harekete geçer. Terazi’nin kaynağı paradoks ve ikileme karşı yüksek toleransıdır. Tüm bütünlerin birbirini tamamlayan yarımlardan oluştuğunun bilincinde olmasıdır. Terazi her konunun iki yönünü de tartar. Karşıt felsefeler, karşıt seçenekler hepsini kabul eder. Ortayı arar ve dengeyi orada bulur. İlişkiler bu burcun kendisini geliştirdiği alanlardır. Bu alandaki stratejisi kibarlıktır. Kibarlık bir başkasını nasıl etkilediğimizin algısıyla kısmen hareketlerimizi ayarlama kabiliyetidir ve Terazi bu hünerle doludur. Kaynaklarının ve stratejilerinin çarpıtılmasıyla Terazi’nin gölge yönü ortaya çıkar.

Akıl uçsuz bucaksızdır, iki olasılığı barındırabilir. Ancak hayat daha dar ve kapsamlıdır. Terazi günlük hayatta yol ayrımına geldiginde seçim yapmak zorunda kalır. İkileme olan hoşgörüsü renksizliğe ve kararsızlığa dönüşebilir. Nezaket, sığ yüzeyselliğe ve gerçek çatışmalarla açıkça yüzleşmemeye doğru çözülebilir. Terazi ilişkide sahte bir tatlılık sabır ve uysallık maskesi altında kendi bireyliğini tamamen bastırma pahasına mutlu bir uyum görüntüsü yaratabilir. Kendi gereksinimlerinin izini kaybedecek kadar bir başkasının bakış açısını anlayıp benimseyebilir. Öğrenmesi gereken; kendi özünden ödün vermeden kişisel özelliklerinden ödün vermektir.

Akrep Burcu

Bilinçsizi bilinçliden ayırmak, Akrep’in hedefi budur. En temel gerçeği veya hayatını dönüştürecek son kavrayışı aramak üzere bilincinin derinliklerine dalmak. Rahatlatıcı, her yalanı yatıştırıcı, her sahte pembe tabloyu bozmaya, kendini tanımaya kesin bir şekilde kararlı ve keskin bir akıl. Bunlar Akrep’in kaynaklarıdır. İçgüdüsel olarak kuşkucudur. Akrep bu içsel yolculukta gölgelerin kapanına düşmezse araştırarak, hissederek, içsel araziyi algılayarak olgunlaşır ve derinleşir.

Stratejisi kendinden bir adım uzaklaşıp perspektif kazanmaktır. Akrep bu içe bakış sırasında iki gölge arasında sıkışır; kendini çok fazla tanımak veya çok az tanımak. Bunlardan birine yakalandığında bütün yoğunluğu zehire dönüşür. Kendini tanıma perspektifi kaybedecek kadar hızlı gelişirse Akrep’in buldukları bazen yüzleşebileceğinden çok fazla olur. Karmaşık, çözülemez bir ruhsal durumla çökebilir. Kendini az tanıma da aynı oranda olumsuzdur. Kendisi hakkında tatsız veya korkutucu bir şeyi kasıtlı olarak bilincinden uzak tutmaya çalışabilir. Bir süre sonra bilinçdışına itilen fakat ortadan kaybolmamış kaygıların kaynağının izi silinip nedeni bilinmeyen bir doyumsuzluğa dönüşür. Akrep yanlış hedefe yönelir; para, güç, bir toz taneciği barındırmayan ev. Öğrenmesi gereken; yaşamın verdiği içsel vizyonu başkalarıyla mütevazi bir şekilde paylaşmak kendini aşırı ciddiye almaktan biraz vazgeçip kendine gülebilmektir.

Yay Burcu

Hayatın anlamını keşfetmek, Yay’ın hedefi budur. Yay’ın düşüncesi hayatımızın görünürdeki tüm gelişigüzelliğinin arkasında müthiş bir düzen olduğuna güvenmektir. Bu düzenin anahtarını deneyimle araştırmayla günlük yaşamın akıl köreltici kalıplarını kırmaya istekli olmakla bulur. Değişik düşünce biçimlerine açık kalma ihtiyacında olan Yay’ın bunun için seçebileceği yöntemlerden biri yolculuktur. Böylelikle kendisininkinin dışında kalan kültürlerle gönüllü açık kalpli ilişkiler geliştirilebilir. Esas düşüncesi hem iç hem de dış dünyanın ufuklarını genişletmektir.

Yay’ın stratejisi hayatı bir serüven gibi güvence düşünmeden yaşamak ve arkasına saklanmakta olduğunu farkettiği her fikir veya görüşü gönüllü olarak bir kenara bırakmaktır. Bu stratejiler için özgürlük zorunludur. Coşku, maceracılık, neşeli bir ruh bunlar Yay’ın kaynaklarıdır. Hemen uyum sağlayabilir, esnektir sıkıntılardan kolay kurtulabilir. Bu kaynaklar Yay’ın aynı zamanda gölge yönünü açığa çıkartırlar. Pembe gözlükleri, hevesleri ve tedbirsizliği ile bir çok bataklığa körlemesine yürüyebilir. Her şeyi bildiğini sanmak, iyimserlik boyunu aşma ve yanlış değerlendirme yüzünden Yay bir anda trajedinin burcuna dönüşebilir. Diğer gölgesi insan ilişkilerinde yaşanan gerçek yakınlıktan kaçınmasında yatar. Bir göletin yüzeyinde sıçrayarak ilerleyen bir taş gibi yaşamda kayarcasına ilerler ve ancak o kadar öğrenir. Öğrenmesi gereken; yoğunluğu ve odaklanmayı sağlamak öğrendiklerini hazmetmek ve içselleştirmek ilişkilerinde kendisini ortaya koymak arayışın zenginliği ve derinliği için paylaşmaktır.

Oğlak burcu

İnsanın doğası ile toplumsal kimliğini birleştirmek, Oğlak’ın hedefi budur. Oğlak bütünlüğün sembolüdür. Görülmez kişisel öz ile gözle görülür toplumsal tavrın birleşmesi Oğlak’ın gelişimsel hedefidir. Oğlak toplum içindeki yerini oluşturabilmek için yenilgiler, belirsizlikler, küçük kazançlarla geçen uzun zamanlar ve engellerle karşılaşır. Baskılara dayanabilmek için iki kaynağa sahiptir; sabır ve öz disiplin. Diğer burçların aksine o bekleyebilir. Kararını verdikten sonra baskılara aldırmadan rotasını çizer. Hedefe erişmek için doğal duyguların kontrol edilmesi ve yönlendirilmesi gerekir. Sakıncalı olan bunların tümüyle bastırılabilir olmasıdır. Oğlak’ın diğer kaynağı içgüdüsel pratikliktir. Hayallerin hayatındaki yeri o hayallerin gerçekleşebilmesi olasılığına bağlıdır. En üstün anlamda zirveye tırmanmak ister. Kendisine saygısı zaten vardır ve kim olduğunu bilmektedir.

Stratejisi erken gelişim dönemlerinde yalnız başına zaman geçirmektir. Ardından toplumun var ettiği dünyaya girer. Tek hedefi vardır. Kendine doğal geleni yapmak. Aldığı toplumsal rolde kendi özbenliğini ifade edebilmek. Övgüye ve yergiye kayıtsız kalarak amacında ilerlemek. Soğuk kanlılığı ve duygularını kontrol altına alabilmesi aynı zamanda Oğlak’ın gölgesidir. Kendisiyle ve asıl duygularıyla bağlantısı kesilirse, kararlılığı duraksarsa, soğukkanlılığı çarpıtılır. Bu dışarda olaylara ve hayatın gelişmelerine duygusal tepkilerin bastırılması olarak gözlenir. Oğlak buz gibi bir kayaya dönüşür. Bu gidişatın ilerisinde Oğlak diğer gölgesiyle karşılaşır. Bu da doğal yalnızlığının yozlaşmasıdır. Yani kimsesizlik. Hâlâ güçlüdür ama artık kötü duyguları ve istekleri vardır. Kendi yolunu kaybettiği için başkalarının yolunu saptamaya çalışır.

Kova Burcu

Bireyliğin geliştirilmesi, Kova’nın hedefi budur. Kova, toplumun kendisiyle ilgili beklenti ve planlarını kendi gerçek bireyliğinden ayırmak kendi hayatını yaşama hakkını savunmak için hiç bir desteğe ihtiyaç duymadan dünyanın önünde durmak ister. Kova’nın kaynağı dehası ve inatçılığıdır. Farklı düşünür. Ana akım dışındaki düşünce alanları onu mıknatıs gibi çeker. Tek stratejisi taviz vermeden kişisel özgürlüğünü ve bireyliğini korumaktır.

Kova, kimse onunla aynı fikirde olmasa bile seçimlerinin doğru olduğundan emindir. Kendisine doğru uzanmış, suçlayıcı parmaklara inatçılığı ile karşı durur. Aynı inatçılığı onun gölgesidir. Kendi hayatını biçimlendirmek konusunda direneceğine geleneksel rolü izler. Ve mevcut özgürlük duygularını daha güvenli görünen arenalarda sergiler. Dahi yok olur. Diğer gölgesi olan sembolik isyan başlar. Bireyliğini ve olağandışı deneyimler yaşama hakkını savunacağına bu enerjiyi anlamsız tuhaf davranışları savunarak harcar. Bireyliği gelişmeyince bu eksantrikliklerin arkasına gittikçe daha çok saklanır. Suni öz güvenine karşın mesafeli hatta belki soğuk gözlerin altında boşluk ve kayıp bir insan bulunur. Öğrenmesi gereken; gerçek gereksinmelerini ve dünyadaki gerçek amacını belirlemek, kabul edilme arzusu ve sosyalleşme uğruna bireyliğinden taviz vermeden kendini ifade etmektir.

Balık Burcu

Kendini aşmak farkındalık, Balık’ın hedefi budur. Balık yaşamın dramaları karşısında kendini aşma esinlenme ve sükunet deneyimleme yönümüzü temsil eder. Balık burcu ruhsal deneyimler yaşamak fizik ötesi dünyalara ulaşmak veya bir hapishane gibi gördüğü bedeninin sınırlarından kurtulmak için büyük istek duyar. Empati, duygudaşlık ve şefkat Balık’ın kaynaklarıdır. Balık’ta kişilik esnektir. Değişken koşullara göre eğilir, bükülür ve akar. Başka insanları anlamak onlara şefkat duymak ona doğal gelir. Bu dünyanın değerlerine önem vermez. Balık dinleyen ve yargılamadan düşünen büyük spiritüel danışmanların burcudur. Balık’ın amacına erişmek için yaşamımızın adımız, rütbemiz ve seri numaralarımızdan fazlasını içermesi gerekir.

Balık’ın stratejisi dünyayı bırakmaktır. Balık, yaratmak için bu kesinlikten kurtulmalıdır. Balık “büyük kaçışın” burcudur. Dünyadan kaçışın değil daha ziyade güçlendirdiğimiz egolarımızın zulmünden kaçışı. Rekabetten uzak durmak, yardıma hazır olmak, şefkat, merhamet eğer Balık bu davranışları geliştirebilirse dünyasal varlıklarının iniş çıkışlarını, kaygılarını olgunlukla izleyebilirse çok canlı ve uyarıcı bir hayat onun gelişimsel hedefini destekler. Sadece olayların ve nesnelerin zihinden bağımsız olduğu düşüncesinden kaçınması gerekir. Öğrenmesi gereken; net bir kimlik duygusu geliştirmek, hayal dünyasında kaybolmadan esinlerini objektif dünyada evrensel yaratıcılığa dönüştürmektir. Mahmure

Türkiye'nin en hızlı ve kolay okunan internet magazin medya haber gazetesi "gazetemag.com" da günün en güncel haberlerini, aynı zamanda arşivimizi takip edebilir, okuyabilir ve sosyal medyada paylaşabilirsiniz...
GazeteMAG Arşiv Haberler

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.TAMAMDetaylı bilgi için tıklayınız.