Global Yatırım Holding zararını katlayarak arttırdı!

Pandemi döneminde bazı şirketler kârlılığını korurken bazıları zararlarını katlayarak artırıyor. Global Yatırım Holding’in ikinci çeyrek zararı da yüzde 473 oranında arttı.

Global Yatırım Holding, yılın ilk yarısında zararını yüzde 123 artırarak 237 milyon liraya çıkardı. Şirket geçen yılın ilk yarısında 106 milyon lira zarar yazmıştı.

Şirketin KAP’a açıkladığı finansal sonuçlara göre ikinci çeyrek zararı 99.8 milyon lira olarak gerçekleşti. 2019 yılının ikinci çeyreğinde ise 17.4 milyon lira zarar açıklamıştı. Söz konusu dönemde ise şirketin zararı yüzde 473 oranında arttı.

DİKKAT ÇEKİLEN HUSUSLAR

Mehmet Kutman’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olduğu Global Yatırım Holding, pandemi döneminden en fazla etkilenen şirketler arasına girdi. Oluşan bu zarar rakamından sonra bağımsız denetim şirketi şu hususlara dikkat çekti:

“Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edilen “Covid-19”un insan sağlının yanı sıra, uygulanan tedbirler nedeniyle ticari faaliyetlerde kısıtlayıcı etkileri bulunmakta ve dolayısıyla şirketlerin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarında bozulmalara yol açabilmektedir. Anlık olarak değişen koşullar şirketler açısından ciddi şüphe oluşturabilecek belirsizlikler oluşturmaktadır. Yaşanan gelişmelerin Grup’un konsolide finansal durumu ve konsolide faaliyet sonuçları üzerindeki muhtemel etkilerine ilişkin Grup Yönetiminin değerlendirmesinin açıklandığı 32 numaralı dipnota dikkat çekeriz. Bu husus görüşümüzü etkilememektedir.”

YORUM
GazeteMAG Arşiv Haberler