gazetemag tv

Dijital Dönüşüm ve BT Alanında Yeni Roller Yıldızlaşıyor

PageGroup’un “Şirketlerin BT ve Dijital Yetenek İhtiyaçları Araştırması” sonuçlarına göre;
Kuruluşların % 58’i pazar ihtiyaçlarını karşılamak için teknoloji yatırımlarını hızlandırıyor.
Yeni BT rollerini şirket kadrolarına dahil ediliyor.

PageGroup’un en yeni anket sonuçlarına göre; kuruluşların % 58’i pazar ihtiyaçlarını karşılamak için teknoloji yatırımlarını hızlandırıyor. Yeni BT rollerini şirket kadrolarına dahil ediliyor.

Dijital dönüşüm, geçtiğimiz yıldan bu yana yaşanan sağlık kriziyle birlikte, kuruluşların öncelikler listesinde daha üst sıralara yükseldi. Uluslararası işe alım ve danışmanlık şirketi PageGroup’un, “Şirketlerin BT ve Dijital Yetenek İhtiyaçları Araştırması”, şirketlerin %58’inin, Covid’in etkisiyle, teknoloji projelerine dahil olduğunu veya hızlandırdığını gösteriyor. Başta Türkiye olmak üzere, İspanya, Portekiz, Polonya, Avusturya ve İsviçre’de 1.200’den fazla genel müdür, İK Yöneticisi ve CTO ile gerçekleştirilen araştırma, içinde bulunduğumuz süreçte pek çok firmanın, alternatif çalışma yöntemleri ve müşterileriyle farklı ilişki kurma yolları keşfettiklerini de ortaya koyuyor.

Michael Page ve Page Executive Türkiye Direktörü Melih Mümünoğlu’na göre, bu araştırma gösteriyor ki; BT (Bilgisayar Teknolojisi) ve Dijital sektörü, her büyüklükteki şirketin iş stratejilerinde bir dönüm noktası tanımlıyor. Mümünoğlu, dijital dönüşüme ve yeteneğe yapılan yatırımın, büyük ölçüde pazar ihtiyaçlarına uyum sağlama yeteneklerini ve başarılarını güçlendireceğinden, kuruluşlar için hayati önem taşıdığını önemle vurguluyor. Bu nedenle şirket liderlerinin sektörün taleplerini anlayan ve her şirketin ihtiyaç duyduğu profilleri bulmalarına yardımcı olabilecek doğru iş ortağı ile çalışmasının önemine dikkat çekiyor.

Türkiye’de şirketler pazar ihtiyaçlarını karşılamak için teknoloji yatırımlarını hızlandırıyor

Araştırmaya katılan ülkeler arasında karşılaştırma yapıldığında Türkiye’deki teknoloji ve dijital alanda büyük, orta ve küçük işletmelerin Covid-19 etkisine rağmen olumlu gelişmeler içinde olduğu göze çarpıyor.
Bu dönemde şirket çalışanlarına dijital eğitim yatırımı yapan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Diğer taraftan %68 oranında uzaktan çalışma koşullarına uyum sağlayan ülke olarak ikinci sırada yer alıyor. Türkiye’deki şirketler, Bilgisayar Teknoloji ile dijital teknolojiye yaptığı yatırımlarla, araştırmaya katılan ülkeler arasında %46 ile ikinci sırada yer alıyor. Yeni pazarlara yönelme konusunda Türkiye’deki şirketler, İsviçre’den sonra %57 lik bir oran ile yine ikinci sırada yer alıyor. Online satış pazarında baktığımızda Türkiye’deki şirketler, diğer ülkelere göre %50 lik oran ile birinci sırada yer alırken, pazarlarında online satışın yükseldiği diğer ülkeler %30 ile Polonya ve %28 ile İtalya olduğu görülüyor.

Araştırma sonuçları Türkiye’de CDO (Chief Digital Officer), CTO ( Chief Techology Officer ) , CIO ( Chief Information Officer) rollerinin çok kritik öneme ve stratejik konuma yükseldiğine işaret ediyor. Bununla birlikte, dikkat çeken bir diğer nokta ise, veri ve siber güvenlik alanında büyük ve orta ölçekli şirketlerde ciddi yatırımlar yapılırken, küçük ölçekli şirketlerdeki yatırımlarda gecikme olduğu dikkat çekiyor.

Farklı hızlarda dönüşüm
Araştırma, şirketlerdeki dijital dönüşüm hızının kuruluşun büyüklüğü ile yakından ilgili olduğunu gösteriyor. Pandemi öncesinden başlayarak, şirketlerin teknoloji ve inovasyon alanlarına öncelik verme oranı büyük kuruluşlarda %58 ve orta ölçekli işletmelerde %44 iken, küçük işletmelerde yalnızca %6 oranındaydı.

Şirketlerin Covid kriziyle başa çıkmak için ilk adım olarak uzaktan çalışma modelinin uygulanması konusunda hemfikir olmalarına rağmen, attıkları stratejik adımlar arasında da küçük farklar ortaya çıktı. Araştırma gösteriyor ki; orta ölçekli şirketlerin %51’i teknolojik gelişime daha yüksek oranda yatırım yaparken, bu oran büyük şirketlerde %45, küçük işletmelerde ise %36 civarında kaldı. Küçük işletmelerin %38’inin uyguladığı tedbirlerden biri iş modellerini çeşitlendirmekti. Bu tedbiri uygulayan orta ölçekli işletmelerin oranı daha az iken (%33), büyük işletmeler bu seçeneği gündemlerine almadı. Ancak büyük şirketlerin %38’i çalışanlarının dijital eğitimine yatırım yaptı.

Başarının Anahtarı Dijital Dönüşümde

Araştırma, dijital dönüşümü, genel öncelik olarak gündeme getirirken, şirketlerde en büyük yatırımın yazılım geliştirme (%41), müşteri ilişkilerinin dijital dönüşümü (%39) ve CRM/ERP’ler (%38) için yaptıldığını gösteriyor. Siber güvenlik yatırımına ise büyük ölçekli şirketlerin %37’si, orta ölçekli kuruluşların %31’sı ve küçük ölçekli işletmelerin %21 öncelik veriyor.

Bu araştırmada şirketlerin çoğunluğunda, teknoloji ve inovasyon alanında en stratejik rollerdeki çalışanların eksikliği dikkat çekiyor. Özellikle, bu araştırmaya katılanların %38’i kuruluşlarında BT Direktörü, %55’i Veri Analisti ve %56’sı ise BT İş Analisti rolünün bulunmadığını belirtiyor.

Bu durum ise eksik yetenek gereksinimlerini karşılamak ve gelecek zorluklarla kolay baş edebilmek için şirketlerin beş temel profili işe almaya odaklanmaları gerektiğini ortaya koyuyor.

Yatırım alanlarına göre kuruluşların yetenek ihtiyaçlarını karşılayabilecek beş temel BT ve Dijital roller:
BT Direktörü, şirketin dijital dönüşümüne liderlik etmek ve teknolojinin şirketlerin tüm süreçlerinde entegrasyonunu garantilemek için kilit bir pozisyondur.
Veri Analisti, başlıca görevi stratejik ticari kararların alımına yardımcı olmak için verileri yorumlamaktır.
BT İş Analisti, hem teknoloji hem de işletme uzmanlığını içeren ve bu iki alanın ihtiyaçları arasında aracı görevi üstlenen bir roldür.
Altyapı Müdürü, çok sayıda kişi hala uzaktan çalışırken sistemin sorunsuz çalışmasını sağlamak açısından özellikle önemli bir roldür.
CRM Müdürü, müşteri sadakatini artırmak amacıyla, her tür kanalda giderek artan sayıda müşteriyle kurulan ilişkilerde stratejiler belirlemekten sorumludur.
Bu rollerin şirket kadrolarına dahil edilmesi, kuruluşların geçtiğimiz aylarda karşılaştıkları temel zorlukların üstesinden daha etkili bir şekilde gelmelerini sağlayabilecek. Temel zorluklar arasında özellikle verimliliğin azalması (%54), yeni iş fırsatları geliştirmenin zorlaşması (%45) ve müşteri ilişkilerini yönetme konusundaki sorunlar (%29) bulunuyor. Orta ölçekli işletmelerin, uzaktan çalışma modelini uygulama konusunda küçük veya büyük işletmelerden daha yüksek bir oranda (%24) engellerle karşılaştığı da araştırma sonuçlarına yansıdı.

Türkiye'nin en hızlı ve kolay okunan internet magazin medya haber gazetesi "gazetemag.com" da günün en güncel haberlerini, aynı zamanda arşivimizi takip edebilir, okuyabilir ve sosyal medyada paylaşabilirsiniz...
YORUM
GazeteMAG Arşiv Haberler